Mijn werkwijze is gebaseerd op vijf natuurgerichte principes die door mijn beroepsorganisatie BATC zijn opgesteld. Door deze principes te hanteren, ben ik in staat om de cliënt een holistische benadering aan te bieden. Ik kijk naar jou als geheel op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Daarnaast leg ik verbanden tussen organen, systemen zoals het immuunsysteem, bewegingsapparaat, gebit, emoties en basisbehoeften. Deze holistische werkwijze draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van mijn dienstverlening, hetgeen positief doorwerkt op het behandelresultaat van mijn patiënten.

De vijf natuurgerichte principes

Hieronder noem ik de vijf natuurgerichte principes, waar ik als complementair BATC therapeut gebruik van maak:

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes: ‘prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn’ wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaatsvinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaatsvindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Hoe draag ik bij aan het versterken van de energie van mijn patiënten?

Een tekort aan energie kan veel verschillende oorzaken, of een combinatie van oorzaken hebben, bijvoorbeeld: slaaptekort, overmatige stress, te weinig ontspanning, tekort aan voedingsstoffen, pathogene belasting (virus, bacterie, parasiet, schimmel), verteringsproblemen (maldigestie), opnameprobleem (malabsorptie), ophoping van afvalstoffen, verzuring, mitochondriale disfunctie etc.

Allereerst breng ik de oorzaak van het tekort aan energie in kaart. Dit doe ik in 1e instantie op twee manieren:

 1. Uitgebreide anamnese met Health Assessment Questionnaire
 2. Meting met medisch gecertificeerde meetapparatuur: Prognos

Af en toe komt het voor dat buiten de anamnese en meting met Prognos, er meer informatie gewenst is. Hiervoor maak ik gebruik van laboratoriumonderzoek.

Zodra ik voldoende informatie heb, kan de optimale therapie worden bepaald en uitgevoerd. Het therapievoorstel is gebaseerd op gezonde voeding, aangevuld met hoogwaardige voedingssupplementen, kruiden en producten gebaseerd op bio resonantie homeopathie. Daarnaast geef ik leefstijladviezen ter vermindering van stress etc.

Therapiemiddelen die de energie kunnen verhogen

Hieronder noem ik enkele manieren die kunnen bijdragen aan het herstellen van de energiehuishouding:

 1. Toedienen van voedingstoffen die worden gebruikt als hulpstof in de energie producerende cyclus van het lichaam (citroenzuurcyclus)
 2. Herstellen van de HPA-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as) en HPT-as (hypothalamus-hypofyse-thyroid-as) (thyroid = schildklier)
 3. Elimineren van pathogene belasting met specifieke voedingsstoffen zoals lactoferrine
 4. Verteringsproblemen herstellen met probiotica (goede darmbacteriën) en enzymen (helpen om voedingstoffen af te breken)
Werkvormen die bijdragen aan het verhogen van energie
 1. Orthomoleculaire therapie
 2. Hormoontherapie
 3. Endorfine herstelplan

Ik ben in bezit van een geldig diploma voor elk van de genoemde werkvormen.

2. Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

Hoe draag ik bij aan het versterken van de prikkeloverdracht van mijn patiënten?

Cruciaal in het verbeteren van de prikkeloverdracht, is het verbeteren van de werking van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn signaalstoffen die zenuwimpulsen overdragen tussen zenuwcellen. Enkele bekende voorbeelden van neurotransmitters zijn: ‘serotonine en dopamine’.

Therapiemiddelen die de prikkeloverdracht verbeteren
 1. Voeding en voedingssupplementen
 2. Resonantie homeopathie
 3. Bachbloesems
 4. Kruidentinctuur
Werkvormen die bijdragen aan het versterken van de prikkeloverdracht
 1. Orthomoleculaire therapie
 2. Hormoontherapie
 3. Endorfine herstelplan
 4. Energetische geneeswijzen

3. Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren. Doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Hoe zorg ik voor een goede drainage?

Ik ben opgeleid tot orthomoleculair detoxconsulent. Ik kan mijn patiënten deskundig begeleiden bij de detoxificatie van hun lichaam.

Therapiemiddelen die drainage bevorderen
 1. Specifieke voedingsvoorschriften (bijvoorbeeld alleen groentesap of water)
 2. Voedingssupplementen (om gifstoffen te binden en detoxificatie te bevorderen)
 3. Resonantie homeopathie
 4. Kruidentinctuur (idem)
 5. Klysma’s
 6. Massage
Werkvormen die bijdragen aan een goede drainage
 1. Orthomoleculaire therapie
 2. Orthomoleculair detoxconsulent
 3. Energetische geneeswijzen

4. Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Therapiemiddelen die bijdragen aan de juiste voeding

 1. Enterotype bepalen via darmonderzoek (uitslag geeft inzicht in voorkeur voor eiwitten, koolhydraten en vetten)
 2. Voedselintolerantieonderzoek
 3. Constitutietest

Werkvormen die bijdragen aan de juiste voeding

 1. Orthomoleculaire therapie
 2. Gewichtsconsulent
 3. Trainer Hormoonfactor

5. Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Als trainer/coach ben ik in staat om belemmerende patronen of situaties te inventariseren. Ik begeleid je bij het veranderen ervan.

Werkvormen die bijdragen aan geestelijk welzijn

 1. Trainer Hormoonfactor
 2. Gewichtsconsulent
 3. Energetische geneeswijzen

Bron: Beroepsorganisatie BATC
Copyright © 22-1-2022